Cases

 

Sociale Verzekeringsbank

Intranet

De SVB wil een nieuw intranet waarin samenwerking en kennisdeling centraal staat. Ontwerp voor ons het nieuwe concept van dit intranet.

Heeft u een vergelijkbare case?

Neem contact op

Oplossing

De SVB werkte al lange tijd met een verouderd intranet, dat veel klachten opleverde en dat door veel medewerkers van de SVB amper werd gebruikt. Het moet echter de centrale bron van kennis en informatie zijn bij de SVB, niet alleen over personeelszaken of facilitaire zaken, maar ook ondersteunend voor werkprocessen en toegang tot de kernsystemen van het SVB.

De SVB had een toekomstvisie neergelegd, waarin het intranet een nog veel belangrijkere rol krijgt in het dagelijkse werken van haar medewerkers. Het intranet moet het startpunt worden voor alle werkzaamheden binnen de SVB. Het bestaande intranet was hiervoor onvoldoende geschikt.

Met de belangrijkste stakeholders en met gebruikers van het intranet heeft Keen haar 5 – 3 – 1 methode ingezet. Met conceptueel zoveel mogelijke oplossingsrichtingen moest eerst onderzocht worden welke oplossingsrichting het beste zou passen. Keen heeft eerst 5 oplossingsrichtingen in hoofdlijnen ontworpen. Na een toets bij stakeholders en gebruikers kwamen daar 3 hele nieuwe oplossingsrichtingen uit. Na een tweede toets leverde dit de oplossingsrichting op, die het beste paste bij de vraag en die door alle betrokkenen werd gedragen.

De oplossingsrichting waarvoor werd gekozen is geplot in een roadmap. Vervolgens zijn op basis van de roadmap de ontwerpen gemaakt voor de eerste stappen in die roadmap. De volgende stappen in de roadmap moeten hierop volgen.

In dit project hebben de ontwerpers van Keen samengewerkt met Oracle-specialisten binnen de SVB om ervoor te zorgen dat de ontwerpen aansluiten op de technische mogelijkheden.

Kerngegevens

Klant
Sociale Verzekeringsbank

Branche
Rijksoverheid

Platform(en)
Intranet

Activiteiten

  • Interviews en workshop
  • Conceptontwerp
  • Interactieontwerp
  • Ontwerp visuele stijl

Deliverables

  • Concept
  • Interactie ontwerp
  • Gelaagde PSD's
NL
|DE